Члени Колегії МОНмолодьспорту схвалили низку навчальних програм для учнів 5-9 класів, що пройшли широке громадське обговорення

опубліковано 7 трав. 2012 р., 01:00 Вадим Разумов

4 травня під головуванням Міністра Дмитра Табачника відбулося засідання Колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.

Одним із основних питань, що виносилося на розгляд Колегії було схвалення низки навчальним програм для учнів 5-9 класів за новими державними стандартами базової та повної загальної середньої освіти.

Слід підкреслити, що схваленню цих програм передувала копітка робота та широке громадське обговорення. 

Вперше в роботі Міністерства, під час розробки навчальних програм для основної школи, враховувалася громадська думка. Перед розглядом на Колегії проекти всіх програм було розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства у рубриці «Громадське обговорення»; оприлюднено склад авторських колективів з їхніми електронними адресами; спеціально для прямого спілкування авторів програм із всіма зацікавленими функціонував форум на міністерському сайті.

Усі програми обговорено під час круглих столів, нарад, форумів, з’їздів, де вони в основному отримали схвалення та підтримку. Для вивчення громадської думки щодо програм для мов національних меншин, фахівці Міністерства виїжджали у райони їх компактного проживання, де разом з авторами презентували навчальні програми.

За словами члена Колегії, директора департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОНмолодьспорту Олега Єреська,  також відбувався публічний захист усіх навчальних програм, у тому числі, під час проведення перших всеукраїнських з’їздів вчителів математики та інформатики.

«Крім того були проведені спільні наради членів робочих груп, щоб уникнути дублювань з тих, чи інших предметів та закласти відповідний матеріал в певній послідовності», - розповів директор департаменту.

Окремо Олег Єресько  зупинився на нововведеннях: «По-перше, на виконання доручення Президента, відбулося розвантаження, орієнтовно на 15%, змісту програм від неактуального та застарілого матеріалу. По-друге, ці навчальні програми ретельно узгоджені з оновленим змістом програм початкової школи, є їхнім логічним продовженням. Також у навчальні плани з усіх предметів закладено здоров’язберігаючий компонент».

Зазначимо, що окрім членів Колегії, спеціалістів Міністерства, представників засобів масової інформації участь у засіданні брали керівники та члени авторських колективів, які презентували розроблені навчальні програми для учнів 5-9 класів.

Зокрема, з презентаціями виступили фахівці з таких предметів:

 

 

голова робочої групи програми з української мови Шелехова Галина Тарасівна, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук;

 

 

Василько Зоряна Степанівна, доцент кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат філологічних наук представила програми з української мови для шкіл з навчанням мовами національних меншин;

 

 

Бикова Катерина Іванівна, доцент кафедри педагогіки і психології Кримської філії Національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, кандидат педагогічних наук  представила програму з російської мови для шкіл з навчанням російською мовою;

 

 

 

Фідкевич Олена Львівна, старший науковий співробітник Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук, кандидат філологічних наук презентувала програму з російської мови для шкіл з навчанням українською мовою;

 

 

 Остафій Ольга Романівна, головний спеціаліст Головного управління освіти і науки Чернівецької  обласної державної адміністрації представила програми з мов національних меншин та курсу література для шкіл з навчанням мовами національних  меншин;

 

 

Крючков Георгій Георгійович, завідувач кафедри французької філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук, професор презентував програми з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької);

 

 

 Бурда Михайло Іванович, вчений секретар Національної академії педагогічних наук України, професор, доктор педагогічних наук репрезентував програму з математики, яку схвалено І Всеукраїнським з’їздом вчителів математики;

 

 

 Проценко Галина Олександрівна, вчитель інформатики Печерського ліцею № 78 представила програми з інформатики; 

 

 

 

 Ніколенко  Ольга Миколаївна, завідувач кафедри світової літератури Полтавського державного педагогічного університету імені В. Короленка, доктор філологічних наук, професор презентувала програми зі світової літератури;

 

 

 Ісаєва Олена Олександрівна, завідувач кафедри методики викладання російської мови та світової літератури Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук презентувала програму з інтегрованого курсу «Література» (російська і світова);

 

 

  

Сак Тамара Василівна, завідуюча лабораторією Інституту спеціальної педагогіки, доктор психологічних наук, професор представила програму із природознавства;

 

 

 

  Сидоренко Віктор Костянтинович, директор навчально-наукового центру підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН презентував програму із трудового навчання;

 

 

Масол Людмила Михайлівна, провідний науковий співробітник лабораторії естетичного виховання Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук репрезентувала програми із образотворчого мистецтва, музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво»;

 

 

Уварова Ганна Євгеніївна, доцент Інституту міжнародних відносин  Національного авіаційного університету, кандидат педагогічних наук представила програми з географії;

  

 

Пометун Олена Іванівна, завідуюча лабораторією Інституту педагогіки   Національної академії педагогічних наук України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор презентувала програми з історії України та всесвітньої історії.

 

У підсумку, заслухавши голів та членів авторських колективів, члени Колегії загалом схвалили навчальні програми із вищезгаданих предметів для загальноосвітніх навчальних закладів, які будуть оприлюднені після редакційного доопрацювання.

Найбільше дискусій під час засідання Колегії викликали програми  зі світової літератури та всесвітньої історії. Члени Колегії висловили окремі зауваження до навчальних програм з цих предметів після врахування яких, вони також будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті МОНмолодьспорту.

Підкреслимо, що на наступне засідання Колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту для затвердження виноситимуться такі навчальні програми для 5-9 класів: українська література, біологія, хімія, фізика, основи здоров’я та фізична культура.

Comments