Абітурієнте, зверни увагу! Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року

опубліковано 22 трав. 2012 р., 03:06 Вадим Разумов

Графік проведення ЗНО

У зв’язку із проведенням в Україні чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 тестування розпочинається 15 травня (хімія) та завершується 7 червня (біологія).

Щільність графіку зумовила проведення тестування з двох предметів – географія (19.05) та іноземні мови (26.05) – в суботу.

Тестування з української мови і літератури, історії України та математики проводитиметься у 2 сесії, тож абітурієнтам необхідно звернути увагу на дату, зазначену у запрошенні-перепустці.

Графік проведення ЗНО-2012

Дата 

Тестування (основна сесія)

Кількість абітурієнтів, які зареєструвалися для складання тесту

15 травня

хімія

46 727

17 травня

російська мова

7 247

19 травня

географія

95 025

21 травня

22 травня

математика

203 374

24 травня

всесвітня історія

10 546

26 травня

іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська)

англійська –89 172

німецька – 3 453

французька – 1 100

іспанська – 218

28 травня

29 травня

українська мова і література

324 139

31 травня

1 червня

історія України

211 615

5 червня

фізика

67 555

7 червня

біологія

118 034

 

Графік складено таким чином, що тестування розпочинається з менш масових предметів (це зумовлено продовженням навчання у школах, на базі яких створено пункти тестування).

Додаткова сесія проводитиметься з 18 до 22 червня. Тестування відбуватиметься об 11.00 та о 14.00.

 

Графік додаткової сесії ЗНО-2012

 

10.00

14.00

18 червня

українська мова і література

російська мова

19 червня

математика

всесвітня історія

20 червня

іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська)

фізика

21 червня

історія України

біологія

22 червня

географія

хімія

 

Участь у зовнішньому незалежному оцінюванні

Місце та час проведення зовнішнього оцінювання

Тестування з усіх предметів розпочинається об 11.00, тож допуск абітурієнтів до пункту тестування припиняється о 10.50. Абітурієнти, які прибули до пункту пізніше, ніж о 10.50, не будуть допущені до складання тесту.

Абітурієнтам необхідно чітко знати місце та час проведення тестування з певного предмета, які вказано у запрошеннях-перепустках, що надійшли учасникам ЗНО на адреси, вказані ними під час реєстрації.

Станом на 14 травня 2012 року до Українського центру повернулася незначна кількість запрошень-перепусток (всього 415, тобто 0,1 % порівняно з майже 329 тис. відправлень). Найбільш поширеною причиною таких звернень, за відомостями Укрпошти, є неточна (неповна) адреса, яку зазначили абітурієнти під час реєстрації.

У разі неотримання зазначеного документа поштою учасники тестування мають змогу роздрукувати запрошення-перепустку зі своєї інформаційної сторінки, розміщеної на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Розподіл абітурієнтів за пунктами тестування здійснено автоматично з урахуванням кількості учасників ЗНО з певного предмета, а також їхнього місця проживання та року народження. Природньо, що якщо для складання тесту, наприклад, з іспанської мови у межах області зареєстровано одиниці учасників, пункт тестування буде розташовано приблизно на однаковій відстані від місця проживання кожного з них.

Розподіл за сесіями також проведено автоматично з урахуванням кількості учасників тестування з певного предмета; при цьому враховано дату народження та адресу, зазначену абітурієнтом під час реєстрації.

Інформацію про місце розташування та схеми доїзду до пунктів тестування розміщено на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. 

Документи, необхідні для допуску на пункт тестування

Учасникам зовнішнього незалежного оцінювання при вході до пункту тестування необхідно пред’явити:

  • Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання;
  • паспорт або інший документ, серія та номер якого зазначені в Сертифікаті;
  • запрошення-перепустку для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.

Особи, які потребують особливих умов для проходження зовнішнього оцінювання, повинні взяти з собою та пред’явити інструктору в аудиторії пункту тестування відповідну довідку щодо їх створення, видану регіональним центром оцінювання якості освіти, та висновок закладу охорони здоров’я.

При собі абітурієнт повинен мати 2-3 ручки темного насиченого кольору, за бажанням можна взяти прозору пляшку із питною водою. 

Підстави для участі у додатковій сесії

Перелік поважних причин, з яких абітурієнт має право взяти участь у додатковій сесії, чітко визначений Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році (розділ 9). До таких причин, зокрема, належать:

участь у міжнародних змаганнях, конкурсах, олімпіадах, що включені до офіційних заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України або Міністерства культури і туризму України;

стихійне лихо, пожежа, техногенна катастрофа в день або переддень проведення тестування;

смерть близьких або рідних;

захворювання, які завадили взяти участь у тестуванні;

інші виняткові обставини, що унеможливили участь абітурієнтів у зовнішньому незалежному оцінюванні.

Що стосується захворювань як поважних причин для складання ЗНО під час додаткової сесії, то такі факти мають засвідчуватися медичною довідкою форми 095/о. При цьому звернення до медичних служб має бути зафіксоване до початку тестування. Якщо ж абітурієнт звернеться до медиків пізніше, він автоматично створює підстави для сумніву у достовірності наданої абітурієнтом інформації.

Рішення щодо участі у додатковій сесії ЗНО ухвалюється регламентними комісіями регіональних центрів. Якщо абітурієнт не зміг взяти участь в основній сесії з причини, зазначеної у Порядку, та має підтвердні документи, він повинен протягом 5 робочих днів з урахуванням дня проведення тестування звернутися до регіонального центру, у якому проходив реєстрацію, з відповідною заявою. 

Що потрібно пам’ятати абітурієнтові під час складання тесту

Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році визначено підстави для анулювання результатів тестування.

  1. Виявлення в абітурієнта або на його робочому місці будь-яких засобів та пристроїв, не передбачених процедурою тестування.

Під час складання тестів не дозволяється використовувати будь-які допоміжні матеріали окрім тих, які містяться у тестових зошитах. Наприклад, у зошиті з хімії розміщено такі таблиці: періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва (коротка та довга форми); розчинність основ, кислот, амфотерних гідроксидів і солей у воді; ряд активності металів.

У разі виявлення у абітурієнта мобільного телефону, шпаргалки чи будь-якого іншого забороненого засобу учасника тестування позбавляють можливості завершити роботу над тестом, а його результати тестування анулюються.

  1. Неправильне або неповне оформлення (а не заповнення!) бланку відповіді, що унеможливлює встановлення варіанту тесту, виконуваного абітурієнтом.

Така ситуація, як правило, виникає, коли абітурієнт не зазначає або неправильно зазначає номер варіанту. Абітурієнтові необхідно ознайомитися із правилами заповнення бланку відповіді.

  1. Пошкодження бланку відповіді, що унеможливлює його автоматизовану обробку.

Перевірка бланків відповідей відбувається автоматично, щоб уникнути людського втручання під час встановлення результату тестування. Тож пошкодження бланку виключає можливість оцінення роботи.

  1. Неповернення бланку відповіді персоналу в аудиторії.
  2. Виконання тесту не на робочому місці, визначеному Українським центром оцінювання якості освіти, або виконання тесту іншою особою.

Кожному учасникові тестування відведено індивідуальне робоче місце, на якому зазначено прізвище, ім’я, по батькові абітурієнта. Учасник тестування має сам складати тест, при цьому він не повинен виконувати жодних прохань або вказівок пересісти на інше місце, оскільки це може призвести до анулювання отриманого результату.

  1. Спілкування з абітурієнтами під час виконання тесту та списування.
  2. Персоналізація роботи.

Така ситуація може статися, коли під час написання твору (зокрема, листа під час складання тесту з іноземної мови) абітурієнт у кінці зазначає своє справжнє ім’я та прізвище.

Важливо. До виходу з пункту тестування абітурієнти мають перевірити наявність у своєму Сертифікаті відмітки про проходження зовнішнього незалежного оцінювання з певного предмета, без якої результати тестування вважаються недійсними. 

Терміни та порядок оголошення результатів ЗНО

Результати зовнішнього оцінювання з усіх предметів будуть оголошені до 1 липня 2012 року на інформаційних сторінках абітурієнтів, розміщених на веб-сайті УЦОЯО (http://testportal.gov.uа, розділ «Інформаційні сторінки»).

Інформація про час (день) оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з кожного предмета оприлюднюватиметься на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Визначення результатів тестування здійснюється шляхом підрахунку правильних відповідей, вказаних абітурієнтом під час складання тесту. Таким чином визначається кількість тестових балів, набраних абітурієнтом під час тестування.

Таблиця переведення тестових балів за шкалою 100-200 оприлюднюється на сайті Українського центру в день оголошення результатів тестування з певного навчального предмета.

Після офіційного оголошення результатів з усіх предметів, із яких випускники проходили тестування, необхідно самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки інформаційну картку, що є додатком до Сертифіката.

Немає сенсу у фальшуванні результатів зовнішнього оцінювання, підробленні Сертифікату та інформаційної картки. Результати, вказані в Інформаційній картці, будуть обов'язково перевірені працівниками приймальних комісій вищих навчальних закладів в on-line режимі на відповідність тим, що наявні в базі даних УЦОЯО. 

Апеляція: подання та розгляд заяв

За результатами участі у зовнішньому незалежному оцінюванні абітурієнт може апелювати до процедури проведення тестування або до результатів складання тесту.

Якщо абітурієнт вважає, що стосовно нього була порушена процедура тестування, він повинен скласти та подати апеляційну заяву про порушення процедури уповноваженій особі Українського центру, не виходячи з пункту тестування. Такі заяви розглядаються регламентними комісіями регіональних центрів.

У разі оскарження результату зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета абітурієнт надсилає апеляційну заяву поштою до Українського центру оцінювання якості освіти (дата подання заяви визначається за поштовим штемпелем). Термін подання апеляції на результати тестування – протягом 3 днів з моменту розміщення результатів тестування з відповідного предмета на інформаційних сторінках абітурієнтів. 

Comments